อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานพรีเว็ดดิ้ง
ไฟล์ภาพทั้งหมด ในกล่อง DVD set พร้อมสกินหน้าปก 1 ชุด
- ไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ( RAW) - ไฟล์แต่งแสงสีทั้งหมด ( .Jpeg) -ไฟล์แต่งพิเศษ 10 - 30 รูป -ไฟล์ย่อสำหรับลง Social
อัดภาพขนาด 4x6 ให้ฟรี จำนวน 40 ใบ สำหรับราคาจ้างเต็มวัน
อัดภาพขนาด 4x6 ให้ฟรี จำนวน 20 ใบ สำหรับราคาจ้างครึ่งวัน
ระยะเวลาส่งผลงานประมาน 1 - 2 อาทิตย์
3,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
6,000
ชั่วโมง
งานพิธีแต่งงาน
ไฟล์ภาพทั้งหมด ในกล่อง DVD set พร้อมสกินหน้าปก 1 ชุด
- ไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ( RAW) - ไฟล์แต่งแสงสีทั้งหมด ( .Jpeg) -ไฟล์แต่งพิเศษ 10 - 30 รูป -ไฟล์ย่อสำหรับลง Social
อัดภาพขนาด 4x6 ให้ฟรี จำนวน 40 ใบ สำหรับราคาจ้างเต็มวัน
อัดภาพขนาด 4x6 ให้ฟรี จำนวน 20 ใบ สำหรับราคาจ้างครึ่งวัน
ระยะเวลาส่งผลงานประมาน 1 - 2 อาทิตย์
3,500
ชั่วโมง
4,000
ชั่วโมง
7,000
ชั่วโมง
งานรับปริญญา
ไฟล์ภาพทั้งหมด ในกล่อง DVD set พร้อมสกินหน้าปก 1 ชุด
- ไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ( RAW) - ไฟล์แต่งแสงสีทั้งหมด ( .Jpeg) -ไฟล์แต่งพิเศษ 10 - 30 รูป -ไฟล์ย่อสำหรับลง Social
อัดภาพขนาด 4x6 ให้ฟรี จำนวน 40 ใบ สำหรับราคาจ้างเต็มวัน
อัดภาพขนาด 4x6 ให้ฟรี จำนวน 20 ใบ สำหรับราคาจ้างครึ่งวัน
ระยะเวลาส่งผลงานประมาน 1 - 2 อาทิตย์
2,500
5 ชั่วโมง
2,500
5 ชั่วโมง
3,000
8 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
LINErojlovejory
Mobile0903904561